Αλκιβιάδου 131, Πειραιάς, 18532  210 4100133

Στο φροντιστήριό μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα άριστων μαθητών με στόχο την εισαγωγή τους σε υψηλόβαθμες σχολές τα οποία συγκροτούνται με βάση τις επιδόσεις τους στα διαγνωστικά κριτήρια πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών στο τμήμα είναι αυστηρά 5, ενώ σε περίπτωση που κάποιο τμήμα είναι ιδιαίτερα ολιγομελές με 1 ή 2 μαθητές τότε εφαρμόζεται ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα με μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών.

Το σχήμα αυτό των ολιγομελών τμημάτων επιτρέπει στους μαθητές, οι οποίοι διαθέτουν ήδη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που έχουν ήδη αναπτύξει, να εμβαθύνουν σε σημαντικές έννοιες και μεθοδολογίες και να καταπιαστούν με θέματα και ασκήσεις προχωρημένου επιπέδου και αυξημένης δυσκολίας.