Αλκιβιάδου 131, Πειραιάς, 18532  210 4100133
 • Ολιγομελή τμήματα

  Δημιουργούμε 3 – 5μελή τμήματα με βάση τις ανάγκες αλλά και τους στόχους των μαθητών!
 • Εξειδικευμένο πρόγραμμα

  Επιδίωξή μας είναι η διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου και στοχευμένου στην ποιότητα, ρεαλιστικού αλλά όχι εξουθενωτικού εβδομαδιαίου προγράμματος των μαθητών!
 • Ανάπτυξη τρόπου σκέψης

  Στοχεύουμε στην ενεργοποίηση των δυνατοτήτων και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών αναπτύσσοντας τον τρόπο σκέψης και το ενδιαφέρον τους για τη γνώση!
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό

  Διανέμουμε στους μαθητές μας δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει γραφτεί σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών και το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των μαθημάτων!
 • Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές

  Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές μας:
  • Απελευθερώνουν τους μαθητές από την ανάγκη γραμμικής παρακολούθησης της ύλης του σχολικού βιβλίου και τους περιορισμούς που αυτή συνεπάγεται μέσα από μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική οργάνωση της διδακτέας ύλης!
  • Συνδέουν οργανικά τη θεωρία με την πράξη με κριτήρια αξιολόγησης διαβαθμισμένης δυσκολίας που βοηθούν τους μαθητές να εμπεδώσουν το υλικό των θεματικών ενοτήτων και να εφαρμόσουν τη θεωρία!
 • Δεν εφησυχάζουμε!

  Ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της εποχής. Αναμορφώνουμε διαρκώς τον τρόπο διδασκαλίας μας και εξέτασης των μαθημάτων ανάλογα με τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.