Αλκιβιάδου 131, Πειραιάς, 18532  210 4100133

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Ανθρωπιστικές Σπουδές Θερινό

Διάρκεια Θερινού Προγράμματος: 6 εβδομάδες

Χειμερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Ανθρωπιστικές Σπουδές Χειμερινό

Θετικές Σπουδές

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Θερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Θετικές Σπουδές Θετικές Επιστήμες Θερινό

Διάρκεια Θερινού Προγράμματος: 6 εβδομάδες

Χειμερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Θετικές Σπουδές Θετικές Επιστήμες Χειμερινό

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Θερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Θετικές Σπουδές Επιστήμες Υγείας Θερινό

Διάρκεια Θερινού Προγράμματος: 6 εβδομάδες

Χειμερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Θετικές Σπουδές Επιστήμες Υγείας Χειμερινό

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Θερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής Θερινό

Διάρκεια Θερινού Προγράμματος: 6 εβδομάδες

Χειμερινή Περίοδος

Γ' Λυκείου Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής Χειμερινό
Στην κορυφή